Vaikkauksen tukemat Salon Muistiyhdistys ry:n projektit

 1991-1997  Dementtien päiväkeskuskokeilu
 1998-2000  Asiakkaiden kuntouttava päivätoiminta ja viriketoiminta
 2001-2008  Dementoituneiden henkilöiden kuntouttava päivätoiminta
 1996-1997  Dementoituneiden ilta- ja viikonloppuhoito osittain palvelusetelin avulla
1998 Viikonloppupäivystys ja kotimiespalvelu
1998-1999 Dementoituneen omaisen kriisipalvelu ja sopeutumisvalmennus
2001-2003 Ensitietotoiminta dementoituneen henkilön kotihoidon tueksi
2005-2007 Tuki-, ensitieto- ja vertaisryhmätoiminta dementoituneen henkilön omaiselle
2003-2005 Kuntoutusohjaajan toimi Salon kaupungissa ja ympäristökunnissa
2006-2008 Muistihäiriö- ja dementiakuntoutusprojekti
2006-2010 Muistineuvolatoiminnan käynnistäminen
2009 -2011 Ensitieto ja tuki muistisairauden varhaisvaiheessa-projekti yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa
2009-2011 Työikäisten muistihäiriöt ja –sairaudet - Muistihäiriöiden ja –sairauksien tunnistaminen ja huomioiminen työelämässä
Loppuraportti
MUISTIAPU-kortti
2011-2013 Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti
Loppuraportti
2012-2014

Kulttuurin keinoin muistisairauden haasteita päin
Loppuraportti
Ideakansio

2012-2014 Käytä pääomaasi
Loppuraportti
 2016-2018 Muistikylä-projekti
Kodin turvallisuuden tarkistuslista
Hyvä käytäntö: Aistipuutos- valmennus
Hyvä käytäntö: Muistiystävällinen toimija- valmennus  Pyydä valmennuksen diat ja liitteet muistiyhdistys@muistisalo.fi