Muistiyhdistyksen ylläpitämässä Päiväpaikassa kuntouttavalla päivätoiminnalla tarkoitamme kotihoitoa tukevaa, asiakaslähtöisesti toteutettua, monipuolista aktiivista toimintaa. Toiminnan avulla voidaan ylläpitää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja mahdollistetaan mielekäs osallistuminen arjen toimintoihin. Tavoitteena on muistisairaan itsenäisen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen sekä kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään.

Päiväkuntoutuksella tuemme muistisairasta kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ja ylläpitäen jäljellä olevia voimavaroja. Muistisairaan henkilön osallistuessa päivätoimintaan, omainen saa mahdollisuuden vapaapäivään. Päiviin sisältyy vaihtelevasti mm. liikuntaa, käden taitojen harjoituksia, muistijumppaa, pelejä, muistelua, ajankohtaisten asioiden seuraamista, musiikkia sekä juhlia ja retkiä.

Päiväpaikka tarjoaa päivätoimintaa kodinomaisessa ympäristössä tällä hetkellä maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 8:30-15. Päiväpaikka sijaitsee näkyvästi Turuntien varrella. 

Salon kaupungin kotihoito ohjaa asiakkaita päiväpaikkatoimintaan. Asiakkaalla on mahdollisuus myös yhteiseen maksulliseen taksikuljetukseen. Päivätoimintamaksujen laskutuksen hoitaa Salon kaupunki päivätoimintataksan mukaisesti. Päiväpaikassa on mahdollisuus myös omakustanteiseen, tilapäiseen puoli- tai kokopäivätoimintaan. Kysy lisää ohjaajilta!

Toiminta toteutuu erikokoisissa pienryhmissä ja toiminnassa huomioidaan jokaisen osallistujan yksilölliset tavoitteet, tarpeet, toiveet ja toimintakyky.

Ohjaajat

päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anne Alanko, geronomi
päivätoiminnan ohjaaja Kaisa Lappalainen, lähihoitaja


Yhteystiedot

Turuntie 21, 24240 Salo
paivapaikka(at)muistisalo.fi, p. 044 031 98 72

paivapaikka irto