Salon Muistiyhdistys ry - Muistisairaudet - Muistiongelmat - Muistihäiriöt

Salon Muistiyhdistyksen toiminta-ajatuksena on muistihäiriöisten ja muistisairaiden sekä heidän läheistensä hyvinvoinnin tukeminen ja oikeuksien valvominen sairauden eri vaiheissa. 


Yhdistyksemme toiminta jakautuu järjestötyöhön, kuntouttavaan päivätoimintaan ja RAY:n rahoittamiin projekteihinProjekteissa kehitetään uusia toimintatapoja muistin ja aivoterveyden ylläpitämiseksi sekä muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Jäsenistölle järjestetään mm. virkistystä ja jäsentapaamisia.   Tärkeä osa toimintaamme on vuodesta 1991 toiminut päiväpaikka, joka tarjoaa muistisairautta sairastaville henkilöille kuntouttavaa päivätoimintaa. Yhdistyksemme järjestää myös koulutusta alan ammattilaisille. Lisäksi järjestämme kursseja ja ryhmätoimintaa eri kohderyhmille, kuten mm. muistisairaille ja heidän omaisilleen sekä muistiasioista kiinnostuneille. Avoimia yleisöluentoja järjestämme muutaman kerran vuodessa.
ray

Salon Muistiyhdistys on Muistiliiton ja Vanhustyön keskusliiton jäsenyhdistys. Toiminta-alueenamme on Salo ja Somero. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1990.

Löydät meidät myös Facebookista: